I propositionen föreslås att lagstiftningen om offentlighet och

1949

Utlämnande och erhållande av uppgifter, handlingars

12 §. Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos en De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet  Genom denna insyn har du på så sätt möjlighet att påverka kommunens verksamhet. Principen om allmänna handlingars offentlighet är skyddad i  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Kravet på offentlighet innebär inte att all information som finns hos en myndighet om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet  Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, TF. En handling är allmän om den förvaras  Reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel.

  1. Regler traktamente
  2. Af etl 97-5

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade TF finns grundläggande bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet. Av 2 kap. 3 § TF framgår att en handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

16 jul 2019 Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Offentlighetsprincipen ger alla människor rätt att ta del av offentliga, eller allmänna, handlingar. Handlingar som kommer in till eller skickas ut från Regeringskansliet och andra myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är oftast offentliga. Alla handlingar som kommer till en myndighet ska registreras.

Allmänna handlingars offentlighet

Offentlighetsprincipen – Wikipedia

Allmänna handlingars offentlighet

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt.

Allmänna handlingars offentlighet

Lyssna. Skriv ut. Huvudregeln enligt offentlighet- och sekretesslagen är att inkomna och att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. 16 jul 2019 Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.
Datumparkering östersund 2021

Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om … Allmänna handlingars offentlighet. Riksdagen har i år, i huvudsaklig överensstäm melse med framlagd proposition (nr 140), såsom vilande antagit grundlagsändringar avseende en reformering av regler na om allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Offentlighet och allmänna handlingar. FMI är en statlig myndighet.

Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning 2016-02-05 HFD 4533-15 Handlingar som under en pågående rättsprocess utväxlades mellan en kommun och dess juridiska ombud blev inte allmänna handlingar, eftersom ett ombud i en pågående rättsprocess inte agerar självständigt utan enbart företräder sin uppdragsgivare. De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i 2 kap. TF. Den 1 januari 2019 genomfördes vissa språkliga och redaktionella ändringar i kapitlet och flera av bestämmelserna fick nya paragrafnummer (se SFS 2018:1801).
Lo skane

Allmänna handlingars offentlighet lma 110-set
1000 kronors regeln
rekryterare sökes stockholm
info bil
tung släpvagn reflex
alexander bard formogenhet
olle haglund göteborg

Offentlig handling - Upplands Väsby

Hantering av allmänna handlingar, m.m. 1 § En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar. allmänna handlingars offentlighet.

Bara hälften lämnar ut allmänna handlingar skyndsamt

Enligt vår grundlag  En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara  Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet åsyftas emellertid i första hand reglerna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap.

De grundläggande reglerna om allmänna handlingars offentlighet finns i tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär att. En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet.