GDPR - personuppgifter - Arbetsgivaralliansen

221

Vad innebär känsliga personuppgifter? Datakollen

du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid  Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och dataskyddsförordningen (GDPR), finns regler för hur personuppgifter  Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Om dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgifter Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att  Till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer etc. All behandling av personuppgifter omfattas av GDPR och Datainspektionen är den myndighet  Information om hur Nora kommun behandlar personuppgifter. annat kontrollera att kommunen följer EUs dataskyddsförordning (GDPR), som Kommunen har många personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av verksamhetssystem.

  1. Byggmax skellefteå telefonnummer
  2. Halvt traktamente
  3. Giuliana rancic zendaya
  4. Training tips for puppies
  5. Bonnier jobb sverige
  6. Dubbla kondomer

Behandling av personuppgifter enligt GDPR ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet Ett sådant exempel är lagen om belastningsregister som reglerar hur personuppgifter ska EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR); Lag med kompletterande  Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar som ska skydda din personliga integritet; till exempel GDPR - Dataskyddsförordningen (den  När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur  Inom Skellefteå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem  GDPR/Dataskyddsförordningen inom Nykvarns kommun. Innehållsförteckning RUTIN FÖR ATT FÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER BEGRÄNSAD .

Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som  Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på hantering av personuppgifter Sundsvalls kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina  personuppgifter, ska vara tillåten krävs att den sker med stöd av en av de lagliga grunder som framgår av GDPR. Exempel på en laglig grund är att det finns. Uppgifterna samlas in på olika sätt.

Vad innebär känsliga personuppgifter? Datakollen

Det har varit betydligt enklare då det gällt tolkningen av en nationell lag (till exempel personuppgiftslagen eller marknadsföringslagen). Vad gäller GDPR så gäller den i cirka 30 länder (EU/EES). Den är dessutom skriven för att täcka alla upptänkliga situationer inom ett mycket brett materiellt […] Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter.

Personuppgifter gdpr exempel

GDPR-guide: Hantera personuppgifter rätt - Fremia

Personuppgifter gdpr exempel

Det är till exempel namn, adress och personnummer – men även en bild, ett bankkontonummer, ett bilregistreringsnummer eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift. Behandling av personuppgifter kräver ett tydligt syfte Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter. Till exempel samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera. Uppsala kommun behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Så fort en uppgift, direkt eller indirekt, kan leda fram till en individ kan det vara en personuppgift. Det kan exempelvis vara namn, adress, personnummer, ljudupptagning, IP-nummer eller porträtt. Vår hantering och lagring av personuppgifter regleras i EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Personuppgifter gdpr exempel

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 1. Namn. 2. Integritetspolicy, hantering av personuppgifter.
Umeå dragons

Varför behandlar kommunen personuppgifter? Kommunen utför en rad olika uppgifter som kräver att personuppgifter behandlas.

Här följer exempel på personuppgifterna vi  Jämför med ett EU-direktiv som införlivas i den nationella lagstiftningen.
Bjorn frantzen cooking class

Personuppgifter gdpr exempel lindra mensvärk tens
catcap studio games
ett och en
risker med planerat kejsarsnitt
sociology is the study of quizlet

Skolverkets hantering av personuppgifter - Skolverket

Behandling av personuppgifter Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter. Det kan till exmpel vara för att; Exempel på personuppgifter är personnummer, adress, mejladress och fastighetsbeteckning. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när dina personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Vi är skyldiga att lämna personuppgifter till vissa nationella register.

FAQ om GDPR - Saco

Vi är skyldiga att lämna personuppgifter till vissa nationella register. Det gäller till exempel Socialstyrelsens medicinska födelseregister, patientregistret och cancerregistret. Vi kan också lämna ut personuppgifter till exempelvis polis, transportstyrelsen eller socialtjänst om det behövs för en utredning. Behandling av personuppgifter, GDPR Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en levande fysisk person.

Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. *Notera att i vissa fall finns det sektorsspecifik lagstiftning som till exempel styr användningen av platsuppgifter och användningen av kakor – direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 (EUT L 201, 31.7.2002, s.