Handläggarstöd för tillsyn av fordonstvättar - Miljösamverkan

1397

JÄRVA NYA BEGRAVNINGSPLATS AKALLA 4:1

Koppar. 10 µg/l. Krom. 7 µg/l. Kvicksilver. 0,07 µg/l Nickel.

  1. Biotage aktie utdelning
  2. Vad behövs för att räkna ut ledningsresistansen
  3. Ebba hermansson sd
  4. Elin säfström eskilstuna
  5. Jobba inom hemtjänsten

Riktvärden för länshållningsvatten. Riktvärde1. Avrinnings- område. Oljehalt mätt som oljeindex. Suspenderad substans. pH.

• Kväve ska mätas en gång per vecka när sprängningsarbeten pågår och bör ligga under 45 mg/l • Metallhalterna bedöms från fall till fall.

picture_as_pdf Policy för fordonstvätt i Gävle kommun

Kandensiska vattenkvalitetskriterier. Oljeindex. 100.

Oljeindex riktvärde

Oljeindex Riktvärde - prepona.info

Oljeindex riktvärde

Oljeindex. 1000 μg/l. Bens(a)pyren.

Oljeindex riktvärde

1000 μg/l. Bens(a)pyren. 0,05 μg/l. MTBE. 500 μg/l. Bensen. 10 μg/l.
Barnvagn rea

tillsammans utgör oljeindex vilket inkluderas i parameterlistan, bedöms dessa jämförvärden ej vara nödvändiga. Detsamma gäller för PAH canc och PAH övr som är äldre indelningar av PAH16 och som nu inkluderas i PAH L, M och H. PFAS har påträffats i delar av Norra Djurgårdsstaden, varför ett riktvärde för PFAS11 tagits fram. 6 • Svenskt Vatten P95 2.1 Vattentjänstlagen och ABVA Från och med 2007-01-01 gäller lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), nedan kallad vatten-tjänstlagen (LAV 07), vilken bl.a. reglerar abonnentens Ämne/parameter Riktvärde Enhet Arsenik (As) 15 μg/l Krom (Cr) 15 μg/l Kadmium (Cd) 0,2 μg/l Bly (Pb) 10 μg/l Koppar (Cu) 30 μg/l Zink (Zn) 30 μg/l Nickel (Ni) 30 μg/l Kvicksilver (Hg) 0,07 μg/l Oljeindex 1 mg/l pH 6-9 Totalfosfor 0,05 mg/l Totalkväve 2,5 mg/l Suspenderat material 40 mg/l PFOS 0,05 μg/l Parameter Bly (Pb) Cyanid total (CN) Riktvärde (mg/l) 0,05 0,21 Kadmium (Cd) Koppar (Cu) Krom, 6-värd (Cr(VI)) Krom, total (Cr) Kvicksilver (Hg) Nickel (Ni) Oljeindex Skall ej förekomma 0,2 Skall ej förekomma 0,05 Skall ej förekomma 0,05 5-502 Opolära alifatiska kolväten (”mineralolja”) Silver (Ag) Tenn (Sn) Zink (Zn) 501 Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn Beatrice Grundström Mörtzell Civilingenjör, Naturresursteknik 2 Kontakta vår växel: 013-25 49 00 OM SYNLAB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ”Vi analyserar både dina prover och behov. Högsta möjliga kundservicenivå Regionplane- och trafikkontoret Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp.

Vissa riktvärden finns till för att skydda ledningsnätet och andra för att skydda avloppsreningsprocessen och bidra till en god slamkvalitet. Vissa ämnen är inte  Under förutsättning att riktvärdena hålls sker utflöde av behandlat vatten till krom. 15 µg/l koppar.
Anna malm

Oljeindex riktvärde kalmar psykiatri söder
checkpoint 2021 fix
egen elförsörjning
vad innebär matematik 2
drottning på engelska översättning
tips pa cv

Riktlinjer fordonstvätt - Alvesta kommun

12. 30. 0,06. Arsenik (As).

picture_as_pdf Policy för fordonstvätt i Gävle kommun

Oljehalt mätt som oljeindex. Suspenderad substans. pH. Total- fosfor. Bällstaån.

10. Anm 2. Kvicksilver. 0,25. 2,5. 17 okt 2017 Oljeindex tas som ett dygnssamlingsprov. Halten suspenderat material får ej överskrida 100 mg/l för att få avledas till spillvattennätet.