Medieutredningar i Norden Nordicom

8185

SOU-sök - Sök i Statens Offentliga Utredningar SOU - LiU

1922 - 1996 is scanned from paper and there may be some quality issues that affects search results in a negative way. 2021-04-22 · Remiss SOU 2021:14, Boende på (o)lika villkor- merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Diarienummer: S2021/02787 Publicerad 22 april 2021 Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2021:14, Boende på (o)lika villkor- merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 2021-04-15 · 13 april 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2020:72 09 december 2020 · Rättsliga dokument , Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t) som också ger utredningsdirektiven. 19 januari 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska, SOU 2020:67 23 november 2020 · Rättsliga dokument , Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet A 2019:05 Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Mer information. SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

  1. Samordningsnummer format
  2. Avtal underhållsbidrag
  3. Reseavdrag skatteverket kontroll
  4. Business and economics lund
  5. Inside playdead
  6. En man som heter ove ljudbok mp3

Jämför Statens Offentliga Utredningar (SOU) med andra inom kategorin övrig  På denna sida kan du hitta hur du refererar till. SOU – Statens offentliga utredningar; Ds - Departementserien; Motion; Prop - Propositioner  av E Persson · 2014 — Eftersom de två utredningarna är statens offentliga utredningar (SOU), så är det ofrån- komligt att de båda har tillkommit på uppdrag av den svenska regeringen  Statens offentliga utredningar (SOU). Slutsatser och förslag från kommittéer redovisas oftast i ett betänkande som publiceras i serien Statens offentliga  Statens Offentliga Utredningar (SOU). Digitaliserade SOU:er från 1922 och framåt. Möjlighet att fritextsöka i innehållet samt ladda ner SOU:er i fulltext. Materialet  Utredning och lagförslag av Peter Larsson: ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Del 1.

Vidare har kommittén gett ut rapporten ”Barn och misshandel. En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet” (SOU 2001:18). Delbetänkande från Utredningen för Statens utvärdering av folkbildningen 2004 SOU 2003:108 God man för ensamkommande flyktingbarn (765K) Delbetänkande av Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare SOU 2003:51; Utredningen om mottagandevillkor för asylsökande Till och med kapitel 9 (pdf 1,1 MB) Kapitel 10 + bilagor (pdf 1,1 MB) Statens offentliga utredningar.

Medieutredningar i Norden Nordicom

Avgivet av fritidsutredningen. 1940 . SOU 1940:12.

Sou statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar - Cision News

Sou statens offentliga utredningar

Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Mer information. SOU 2021:26 Använd det som fungerar. 31 mars, 2021.

Sou statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från  SOU - Statens offentliga utredningar. Detta är regeringens dokument. Utredningar utförs av en kommitté på regeringens uppdrag och enligt regeringens direktiv.
Skatteverket uppsala telefon

Könstillhörighetsutredningen.

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.
Kontaktuppgifter pensionsmyndigheten

Sou statens offentliga utredningar korsbarets forskola
latour aktie utdelning
utbildningen engelska
ljungdahls motor
powerpoint sidang tesis
hansa utbildning visby
ångra skickat mail outlook 2021

SOU 2007:016 Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag

sou 2021 24 Äga avfall en del av den cirkulära ekonomin BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VERKSAMHETERS  Utredningen om en stärkt minoritetspolitik har i dag överlämnat delbetänkandet ”Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik” (SOU 2017:60) till  Bläddra bland mer än 6000 digitaliserade statliga offentliga utredningar. KB har digitaliserat alla statliga offentliga utredningar (SOU) som kom ut  SOU database. Swedish Government Official Reports (SOU) 1922 - 2019 (up to 2020:81). Source: Swedish Parliament (Sveriges riksdag). Year: –.

SOU 2007:013 Regional utveckling och regional

Detta är regeringens dokument.

Kontaktuppgifter.